Kids Medic

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych terapeutów, którzy posiadają duże doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

wstęp do diagnozy spectrum

czas trwania wizyty – 50 min / testy + konsultacja

400,00