Kids Medic

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych terapeutów, którzy posiadają duże doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

terapia karmienia – pierwsza wizyta rodzic/opiekun

czas trwania wizyty – 45 min

200,00