Kids Medic

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych terapeutów, którzy posiadają duże doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Polityka prywatności strony internetowej www.kidsmedic.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych

w naszym serwisie internetowym

 

 

 • 1

Administrator

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników KIDS MEDIC Anna Bernaś spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Posag 7 Panien nr 11 lok. U1, nr KRS 0001040682, dalej „KIDS MEDIC” lub „Administrator”.
 2. Nasze dane kontaktowe:
 3. Numer telefonu: +48 888 274 422
 4. adres e-mail: info@kidsmedic.pl
 5. adres korespondencyjny: ul. Hennela 10 lok U10, 02-495 Warszawa
 6. KIDS MEDIC świadczy usługi w dwóch lokalizacjach w Warszawie. Poza siedzibą znajdziecie nas Państwo także przy ul. Hennela 10/u10 (Ursus). Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych z wykorzystaniem danych z pkt 2.

 

 • 2

Definicje

 1. Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
 2. „Administrator” – podmiot opisany w § 1 powyżej,
 3. „Użytkownik” – osoba odwiedzająca Stronę,
 4. „Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://kidsmedic.pl/ oraz jej podstrony,
 5. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 3

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Korzystanie z naszej Strony jest możliwe bez podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 2. Wszystkie dane osobowe, które Użytkownik pozostawi w ramach korzystania ze Strony lub które zbierane są przez Administratora w trakcie korzystania ze Strony, przetwarzane są zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownik Strony ma prawo do:
 4. dostępu do swoich danych osobowych,
 5. sprostowania swoich danych osobowych,
 6. żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych przez RODO,
 7. ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 8. Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu, gdy Administrator przetwarza dane w uzasadnionym interesie (o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 9. na potrzeby marketingu bezpośredniego – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia;
 10. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów administratora – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.
 11. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Jeżeli dane osobowe Użytkownika przekazywane są na podstawie zgody, Użytkownik może zgodę odwołać w każdym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego przez wycofaniem zgody.
 13. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane:
  1. dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu i analityki ruchu na Stronie,
  2. podmiotom zajmującym się hostingiem Strony,
  3. podmiotom dostarczającym rozwiązania do utrzymywania i zarządzania rezerwacjami i umawianiem wizyt, w tym zewnętrznemu dostawcy MyDr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 14. W żadnym przypadku, w ramach funkcjonowania Strony, nie podejmujemy wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, które wywołują wobec niego skutki prawne lub w inny sposób istotnie na niego wpływają.

 

 • 4

Rezerwacja wizyt

 1. Administrator umożliwia rezerwację wizyt poprzez skorzystanie z usługi dostarczanej przez MyDr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pojawiającej się na Stronie po kliknięciu w ikonę „Umów wizytę”. Po kliknięciu na tę ikonę, Użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę umożliwiającą wybór specjalizacji, specjalisty i terminu wizyty.
 2. Regulamin korzystania z serwisu, w tym zasady rejestracji dostępne są tutaj: https://mydr.pl/static/Regulamin.pdf . Informacja o ochronie danych dla osób zakładających konto w MrDr i rezerwujących wizytę w tej formie, dostępna jest tutaj: https://mydr.pl/static/mydr_privacy_policy.pdf
 3. Umówienie wizyty w KIDS MEDIC poprzez MyDr możliwe jest po obligatoryjnych: założeniu konta i podaniu danych w zakresie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych – telefonu i adresu e-mail (pacjenta lub osoby umawiającej, jeżeli wizyta umawiana jest dla kogoś innego niż rejestrujący). Fakultatywnie Użytkownik może podać nr PESEL. Do rezerwacji Użytkownik może dobrowolnie dodać informację dla lekarza.
 4. Zgodnie z wdrożonymi w Kids Medic zasadami rezerwacji i przebiegu wizyt (więcej informacji w Regulaminie Rezerwacji i Przebiegu Wizyt w Kids Medic Anna Bernaś Sp. k.), Administrator wymaga opłacenia wizyty zgodnie z Regulaminem Rezerwacji, a płatność możliwa jest także za pośrednictwem operatorów płatności: ….
 5. Podstawą przetwarzania danych przekazanych przez Użytkownika w związku z rejestracją na wizytę i jej opłaceniem jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane przetwarzane są w celu wstępnej i ostatecznej rezerwacji wizyty, jej potwierdzenia oraz odpowiedniego rozliczenia i zaksięgowania wpłaty. Administrator może także przetwarzać dane związane z rejestracją na potrzeby wewnętrznej organizacji, zarządzania systemem wizyt i optymalizacji pracy w swoim uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Dane osobowe   będą   przetwarzane   przez   okres   wykonywania   usług,   dla   których   zostały pozyskane   oraz   ich   prawidłowego   rozliczenia   zgodnie   z   przepisami   prawa.   W   przypadku   przetwarzania   danych   w   uzasadnionym   interesie,   dane   przetwarzane   będą   do czasu zrealizowania tego interesu lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych na potrzeby przeprowadzenia wizyty w związku z korzystaniem z usług Administratora, przekazywane są osobie, której dane dotyczą przed pierwszą wizytą, bezpośrednio w placówce na etapie wypełniania formularza rejestracyjnego.

 

 • 5

Pliki cookies

 1. Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane i wykorzystywane do celów opisanych poniżej.
 2. Dzięki przechowywaniu na urządzeniu plików cookies, możemy uzyskiwać dostęp do informacji w nich zawartych i wykorzystywać je w celach:
  1. utrzymania sesji podczas wizyty na Stronie oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności i odpowiedniego działania Strony,
  2. polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowane są na Stronie i jakie treści interesują Użytkowników,
  3. statystycznych,
  4. analitycznych,
  5. zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Strony.
 1. Administrator może wykorzystywać różne rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne, które pozostają w pamięci przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
  2. stałe, które pozostają w pamięci przeglądarki internetowej, dopóki nie zostaną skasowane,
  3. zewnętrzne, pochodzące od dostawców narzędzi do analityki w ramach Strony.
 2. Do zarządzania zgodami Użytkownika na gromadzenie plików cookies Administrator wykorzystuje system CookieBot.
 3. W zależności od konfiguracji przeglądarki Administrator gromadzi dzięki plikom cookies informacje o profilu Użytkowników odwiedzających jego Stronę, tj. o zainteresowaniach, lokalizacji, wieku i wykształceniu Użytkowników oraz innych danych, które pozwalają na zbiorcze określenie preferencji danej grupy Użytkowników, ale co do zasady nie prowadzą do bezpośredniej identyfikacji każdego Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na jego urządzeniu.
 5. Pliki cookies można też usunąć już po ich zapisaniu. W tym celu można skorzystać z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.
 6. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.
 7. W związku z korzystaniem ze Strony może dochodzić do instalowania na urządzeniu użytkownika plików cookies zewnętrznych, czyli pochodzących niebezpośrednio od nas, a od podmiotów trzecich, w tym przede wszystkim:
 8. należących do Google w związku z korzystaniem przez Administratora z Google Analytics i Google Tag Manager oraz z wtyczki serwisu YouTube dostarczanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 9. com, s.r.o. z siedzibą w Brnie (Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, Republika Czeska);
 10. Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (w związku z korzystaniem z Pixel Meta i wtyczki Facebooka oraz Instagrama)
 11. com z siedzibą przy 440 N Barranca Ave #3223, Covina, CA 91723, USA
 12. Daniela Kędzierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Agencja Ma&Ma, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 5, 84-230 Rumia (FastTony.com)
 13. Forsant sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B (35-105) (Forsant.com);
 14. MyDr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 465;
 15. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych przez tych dostawców znaleźć można na ich stronach internetowych, m.in. tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://help.smartlook.com/docs/privacy-first, https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect .